Exhibitions and Conferences Karl König’s Drawings for the Calendar of the Soul – 2023 - 2024. View Program PDF

Český

Cílem institutu je materiální, finanční a ideová podpora Archivu Karla Königa a sociálních, uměleckých a kulturních iniciativ, které vycházejí z práce Archívu nebo jsou s ní jinak spojeny.

Archivy


Zodpovědnost za dílo Karla Königa nespočívá jen v závazku vytvořit dostupným jeho životopis, dílo a původní dokumenty pro výzkum a studium, ale představit také podstatné a rozmanité impulsy jeho práce. Ty přinést do současné diskuze a ukázat, že jsou dnes stejně platné, jako byly tehdy.

Karl König ukázal směr a cestu k obohacení medicíny, teorie vzdělávání, léčebné pedagogiky, psychologie, inspirovanými jeho anthroposofickým životem a výzkumem. To platí i pro mnoho oblastí praktického života - například zemědělství, výživa a řemesla,

  • pro individuální osobní cestu vývoje a pro sociální život založený na morálním individualismu;
  • pro nové pojetí chápání lidské bytosti, historie lidstva a náboženského života;
  • pro prohlubování prožitku z hudby, literatury, malování, architektury a eurytmie;
  • pro praktické a moderní chápání anthroposofie Rudolfa Steinera.

Proto máme v úmyslu zveřejňovat výsledky práce a působení Karla Königa zájemcům. Je nutné, aby dílo, které König započal, bylo dostupnější praktickým oblastem života. Proto plánujeme pořádat výstavy, besedy a semináře a vydávat publikace. Zpřístupnění archiválií bude patřit k základním krokem. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Karl König Institut
Meiereifeld 35
14532 Kleinmachnow
Germany

Dotázat se:
office 'at' karlkoeniginstitute.org

Original- Archive
Aberdeen
Scotland

Dotázat se:
aberdeen 'at' karlkoeniginstitute.org